måndag 13 juni 2011

Miljonprogram långt från hopplösheten

Ja det får bli den preliminära titeln som sammanfattar mina intryck från den rundresa som Hyresgästföreningen i Göteborg bjöd mig på idag. Jag, Göran Moberg och Lennart Sjöstedt besökte hastigt Biskopsgården och Länsmansgården, Brunnsbo och Backa, Gårdsten, Angered Hammarkullen och Hjällbo. Det är mycket som gjorts, görs och är på gång i Göteborg och det syns. Hyresrätten skall stärkas och likställas ekonomiskt, frågan är hur. Är det rimligt att allmännyttan ska ta det fulla ansvaret för de sociala miljöerna, och omvänt, är det ok att de investerar i köpcentrum, lokaler och torg när behoven är stora att ägna sig åt bostäderna.

Den mångkulturella miljön finns där och blir en del av den stolta identitet som växer fram när människor får möjlighet att påverka sin närmiljö och har egnahem, bostadsrätter och villor att tillgå när de vill och kan göra bostadskarriär. Här en bild från torget i Hjällbo.


Ägarlägenheter kan vara ytterligare ett alternativ om de praktiska och långsiktiga frågorna om förvaltning och skötsel kan lösas, men det är inte den enda medicinen.

Långsiktiga ägare som är närvarande och känner sina hyresgäster fungerar bättre än kortsiktiga spekulanter. Det är också ett tydligt mönster. Tack för turen, Lennart och Göran!


Det finns positiva exempel inte minst i Göteborg. Jämför inte Gårdsten med Rosengård. Den trånga sektorn tror jag är tillgången på byggjobbare och företag som vill ta sig an de stora upprustningsprojekten, samtidigt som nybyggnation av attraktiva, dyra bostadsrätt och äganderätt pågår för fullt. Ökad konkurrens är ett svar, men kan vi hitta ett sätt att nyttja resurserna bättre över tiden så vore det bra.
Mycket funderingar såhär timmarna efter.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: