söndag 12 juni 2011

Elcertifikat är inte skattesubvention - Vindkraften behövs!

I dagens GP går Folkpartiets Eva Flyborg till motangrepp emot Miljöpartiets Lise Nordin. Rätt att påpeka att det knappast är Alliansen som bär skulden för Vattenfalls ägande av tysk kolkraft och att det tyska avvecklingsbeslutet reser en del frågetecken, men att dra till med att vindkraften i Sverige skulle vara skattefinansierad är direkt felaktigt. Om det är elcertifikaten som menas så är dessa en del av den energipolitiska uppgörelse som åtminstone Flyborgs partikamrater ställt sig bakom. Det är ett sätt att inom elmarknaden överföra resurser från miljöskadliga, ändliga och klimatpåverkande energislag till förnybar som inte lämnar efter sig avfallsrester. Inga skattepengar således till vindkraften. Läs gärna mer om elcertifikaten på: http://www.energimyndigheten.se/elcertifikat


Gummaråsens vindkraftspark öster om Tvååker i Halland
För min och Centerpartiets del skulle det vara positivt för våra möjligheter att snabbt ställa om till en fossil-oberoende fordonsflotta, om vi kunde införa ett metan-reduceringsstöd på 20 öre per kilowattimma till produktion av biogas från vall- och gödsel från jordbruket.
Det skulle minska utsläppen av klimatgaser samtidigt som det skulle bidra till att tillgången på inhemkst bränsle skulle öka. Det skulle i så fall tas från skattemedel, såvida man inte hittar möjlighet att finansiera även det med hjälp av marknaden.
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.646894-vattenfall-kan-minska-den-tyska-kolkraften

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.649992-en-forvriden-bild-av-kol-och-karnkraften

Ola Johansson, Centerpartiet

1 kommentar:

Anonym sa...

vindkraften ger utsläpp i form av buller vilket ger hälsoskadliga effekter, se bla forskning av W Babish (trafikbuller och cardiovaskulära sjukdomar - samband)