måndag 18 april 2011

"Våra små hjärtan" värmer vårt lilla hjärta

Jag minns väl diskussionen som var i Kungsbacka inför de kräva tiderna 2010 och den debatt som gällde de kommunala dagbarnvårdarnas ställning. Mycket av disksussionen då handlade om att bevara dessa därför att det de erbjöd var ett alternativ till den förskoleverksamhet som på de allra flesta håll har en hög kvalité och är bra för barnen, men som hela tiden kämpar för att få resuserna att räcka för en god bemanning. Mycket av fokus hamnade på barngruppernas storlek och att i övrigt förändra så lite som möjligt. Framförallt när det gällde synen på hur en dagbarnvårdarverksamhet kan se ut och vara organiserad.

I debatten uppmande jag de protesterande dagbarnvårdarna att ta chansen att starta en egen verksamhet och slippa bli underkuvade av en ointresserad skolledning i en förvaltining som såg dagmammorna som en belastning, ett nödvändigt ont. Nu lyckades vi med extra statsbidrag från Regeringen rädda de flsta av dagmammorna kvar i Kungsbacka. Det enda som hände vara att det startades ett speciellt parti "Vår framtid" som ställde upp i kommunvalet sedan och som inte fick så mycket röster.

Nu läser jag i Göteborgsposten (http://www.gp.se/nyheter/halland/1.601580-poppis-att-vara-barn-har) om Ann-Charlotte Kartler och Linda Schyum som startat en egen verksamhet i Varla och erbjuder ett eftertraktat alternativ i aktiebolagsform, "Våra små hjärtan". Äntligen händer det som jag pratat om! Det finns en barnomsorgspeng som man kan använda till att betala den som kan erbjuda förskole- eller omsorgsverksamhet och som får kommunalt stöd.

Den enda som verkar vara emot detta nu är Socialdemokraten Maj-Britt Rane Andersson som tycker att principen bör vara 15 barn i varje grupp och att det skall gälla rätt över. Den kommunla verksamheten är ju inte ens i närheten av detta "mål" och frågan är om det ens är önskvärt at komma dit. Äntligen håller vi på att få en situation i Kungsbacka där männiksor väljer och där det finns ett intresse att erbjuda alternativ att välja mellan. Det har tagit tid och det är förvånande med tanke på vilka det är som har den politiska makten i Kungsbacka.

Själv ska jag försöka komma i kontakt med Ann-Charlotte och Linda för att få lov att besöka dem och fråga vad det var som fick dem att vilja satsa.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: