måndag 4 april 2011

Hatt av rätt sort

http://www.dn.se/debatt/centern-star-for-en-varm-och-gron-socialliberalism

Halländskan i exil och partikamraten Anna-Karin Hatt skriver i dagens DN om sin egen framtid i Centerpartiets ledning och om Centerpartiets roll historiskt, nu och i framtiden. Det behövs en ständig orientering i förhållandet till den politiska kartan, terrängen och den rådande kompassriktningen. Den klarar hon galant och får även en gammel-CUF:are som mig att instämma i den liberala trallen. Något jag vet att väldigt många har svårt för, eftersom de ser ett annat parti som historiskt burit denna (halm-) hatt. Att vi idag med fog ska kalla oss social-, eller (som jag fört fram) humanliberaler beror på att det är vår partibeteckning i EU-parlamentet. Vi tillhör den stora liberala gripen ALDE. Det har också sin grund i vår syn på människan och dennes frihet, möjlighet och lika rättigheter. Den avgörande skillnaden mellan oss och exempelvis Folkpartiet är att vi har ett generationsperspektiv på frågan om rättigheter och en global syn på begreppet möjligheter. Frihet inte minst från förtryck och överstatlighet. Vill också lägga till småskalighet och decentralisering. Se där har du en grön liberal kraft som landet och världen behöver. Tack Anna-Karin för ett bra inlägg och ett tillkännagivande i rättan tid. Du har mitt stöd, åtminstone till partistyrelsekandidaturen.

- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: