torsdag 3 mars 2011

Aktuell fråga till Miljöministern

Idag besöker Centerpartiets kommunkrets i Kungsbacka mig i Riksdagen och en del i programmet var att lyssna till frågestunden mellan 14-15 med, bland annat, statsråden  Maud Olofsson och Andreas Carlgren.

Tidigt idag bestämde jag mig för att försöka komma med på talarlistan inför frågestunden, väl medveten om att det fins en risk för att jag inte skulle få tid under den timma stunden varade. Mycket riktigt jag fick sitta där och vänta förgäves. Frågan som skulle ställts lydde emellertid, ungefär såhär:

"Den 17 februari gick fartyget Godafoss på grund i Norskt farvatten vid ön Hvaler och under några dagar fanns en oro att oljeutsläppen skulle hota bland annat Kosterhavets nationalpark.
Fartyget har under bogsering till hemmahamnen Odense, nu uppsökt hamn i Grenå, sedan det upptäckts att Godafoss fortsatt läcka olja längs vägen, längs Bohus- och Hallandskusten.
Herr/fru talman

Katastrofen vid Hvaler understryker vikten av kraftfull politik som skyddar våra kuster mot utsläpp och som återställer den biologiska mångfalden i havet och längs våra kuster.
Kan du Andreas Carlgren peka på några åtgärder inom ramen för havsmiljöpolitiken som förhindrar och motverkar konsekvenserna av den här typen av olyckor?"


http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.562635-vastkusten-klarar-sig-fran-oljan

Nu blev det ingeting med den saken, men man får hoppas att Miljöminsiterns svar hade känts betryggande. I uppföljningen hade jag specifikt tänkt fråga om åtgärder för Västerhavet och Hallands-/Bohuskusten.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

1 kommentar:

Anonym sa...

Synd att du inte hann ställa frågan. Men intressant att läsa den ändå.