tisdag 22 mars 2011

Volvo bygger vidare på ”Dennisbilarna”


http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.594814-miljobilar-med-basta-tekniken-ska-premieras

När Volvo Lastvagnars satsning på alternativa bränslen kommer på tal har Renovas sopfordon i Kungsbacka en given plats i historiebeskrivningen. Hade vi inte stått på oss och krävt biogas är det osäkert om det gått så snabbt att utveckla gasdriften för de tyngre lastbilarna. Miljöchefen Lars Mårtensson på Volvo menar att det nu inte bara är klimatet som driver på. Vi har passerat ”peak oil” och det kommer att behövas nya bränslen som ersätter oljan som blir allt dyrare när tillgångarna börjar krympa. På 20 år har lastbilsmotorerna blivit 100 gånger renare, men samtidigt som bränsleförbrukningen minskat så ökar klimatutsläppen från transporterna. Riksdagsledamoten Ola Johansson, (c), ser att debatten nu handlar om ställa väg emot järnväg. Istället, menar han, handlar det om att transportsätten skall samverka bättre. Det behövs helt klimatneutrala och fossilfria godstransporter på väg. En stor potential finns i så kallad svartlut, en restprodukt från massaindustrin som skulle kunna ersätta 50 % av den diesel som används idag.

Nedkyld gas till -160 grader förvandlas
till vätska och ryms i en sådanhär tank.

Nu handlar det om LBG, det vill säga biogas nedkyld till vätskeform, som inte kräver så stora tankvolymer och som ger räckvidd stor nog för fjärrtransporter, säger Valldabon, Christina Eriksson som är affärsansvarig för alternativa bränslen på Volvo Lastvagnar. I Göteborg vid Stigs Center finns det redan ett tankningsställe. Det erbjuder en blandning av naturgas och biogas. Att det finns en infrastruktur och en motorteknik för fossilgas är till fördel för biogasen. Biogasen skall produceras av gödsel, av energigrödor och avfall. Stora anläggningar planeras i Lidköping och i Falköping på totalt över 120 GWh berättar Tula Ekengren på Fordonsgas. Det rullar 8 tunga lastbilar idag med vätskeformad gas i tankarna. Efterfrågan är stor och 2012 finns det över 300. En av dessa har beställts av Renova. Den skall transportera slurry, en slags avfallssörja till rötningsanläggningen. Här kan vi tala om ett helt slutet kretslopp, menar Göran Bonander, känd C-teknikpolitiker i Kungsbacka, uppbackad av Heinz Martini från ”gröna Kungsbacka”, C:s miljögrupp.


Dagen avslutades med en kort
provkörning av en Volvo C30 elbil.
  Dagen avslutades hos Göteborg Energi på ”Ellyseplatset” där omvärldsanalytikern Henrik Forsgren berättade både om elbilar och satsning laddningsinfrastruktur i Göteborg och om anläggningen GoBiGas vid Rya, en anläggning stor nog att hålla 75 000 gasbilar tankade. Lantbrukaren Håkan Carlsson, Sollebrunn är utvecklingsingenjör på Göteborg Energi och stödjer lantbrukets satsning på gemensamma anläggningar. Han har även träffat de lantbrukare i Kungsbacka som gått samman för att undersöka förutsättningarna här. Det behövs ett initialt stöd i någon form. Metanreduceringsstödet på 20 öre per producerad KWh är en början, menar han, sedan är det upp till lantbrukarna själva att driva på. De har en viktig roll om vi ska lyckas få fram biogasen i tillräcklig mängd.

2 kommentarer:

Heinz sa...

Hej! Ola
Du är grym på att skriva det är säkert söv göt
mvh Heinz Martini/Garbolog

Heinz sa...

HBK-GAIS 16e april hänger du på?