fredag 25 februari 2011

Innebörden av det kommunala vetot måste diskuteras

Cecilie Tenjord-Toftby och Christer Akej (M) har naturligtvis rätt i att kommunens rätt att ta ställning till markanvändningen är viktig att värna (Teknikdebatt.se idag). Benämningen "kommunalt veto" är olycklig tycker jag. Den antyder att kommunens besked ska vara det sista och helt avgörande. Jag ser det inte så. Kommuner som är progressiva och fullt ut respekterar sina innnevånares rätt att samråda och själva fatta beslut om vindkraftsetableringar tar fram egna kommunala översiktsplaner för Vindkraft. Sedan kan de med hänvisning till dessa av-, eller tillstyrka förfrågningar i ett tidigt skede, innan företagen kommit så långt i sin planering att det är dags att beställa verken och innan oron har spridit sig bland de som tror sig vara berörda utan att egentligen ha formella skäl att motsätta sig etableringen. Med en översiktsplan i ryggen kan man enkelt definiera vilka avstånd som gäller till bebyggelse, nomalt brukar man prata om 500 meter. Ett kommunalt beslut baserat på en översiktsplan garanterar ett samråd och en rättsäker beslutsprocess, ett enkelt "veto-beslut" i en fullmäktigeförsamling riskerar bli godtyckligt och illa underbyggt. Risken är stor för att politikerna viker ner sig för en högljudd opinion. Alternativt att de låter sina egna energipolitiska preferenser påverka hur de tar ställning och inte tar sitt ansvar för de nationella energimål och den uppgörelse mellan Alliansens partier som Akej och Tenfjord-Toftby talar väl om. Det gläder mig speciellt, eftersom Centerpartiets bidrag till överenskommelsen varit just satsningen på ett tredje förnybart ben. Jag välkomnar en diskussion i Alliansen där vi, utifrån att vi är överens om att kommunal beslutanderätt är grunden, finner vägar för att kunna kombinera en fortsatt utbyggnad av vindkraften, med ett bättre och framförallt tidigare kommunalt ställningstagande.

Min egen hemkommun, Kungsbacka, hör tyvärr till de kommuner som ännu inte fattat beslut om sin översiktsplan, detta trots att den varit på gång sedan flera år och har varit ute på samråd. Det är helt oacceptabelt i ett läge där flera seriösa satsningar i inlandet står och väntar. Skandal!

Kommunalt veto om vindkraft måste behållas Teknikdebatt

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: