torsdag 3 februari 2011

Fråga idag till Bostadsminister Attefall

Idag, torsdag kl. 14-15 är det Riksdagens frågestund, då statsråden kommer hit för att svara på frågor från oss ledamöter.

Jag planerar att var där om en stund för att ställa följande fråga till Stefan Attefall om upprustningen av "miljonprogrammet".

"Herr/fru Talman

Tack för att jag fick möjlighet att ställa frågan till Stefan Attefall

Min fråga lyder:

På vilket sätt anser Bostadsministern att vi kan skapa incitament för fastighetsägare att frivilligt investera i upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammets bostäder?

Fastighetsägarna och de allmännyttiga bostadsföretagen förfogar över mer än en miljon lägenheter i det så kallade miljonprogrammet.

Detta byggdes under åren 1960 – 1975 för att åtgärda en akut bostadsbrist. Utav dessa är det bara 20 % som någon gång rustats upp och renoverats. Mer än 800 000 tusen hushåll står inför en mer eller mindre omfattande ombyggnad av sin bostad.

Men.. det förefaller som det finns mekanismer i ägarförhållanden och i relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster som hindrat den önskade utvecklingen.
Herr/fru Talman

Behovet av upprustning, modernisering och framförallt energieffektivisering är känt och vår regering arbetar med frågan. Bostadsministern är säkert lika angelägen som vi är i Centerpartiet att detta arbete påbörjas snarast. Egentligen borde det ju ha gjorts för länge sedan."

Hur det går om jag hinner ställa frågan och vilket svar jag får måste jag återkomma till. Följ gärna debatten på SVT Forum, eller via Riksdagens webb-tv.Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

2 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, miljonprogrammet var en följd av riksdagsbeslutet 1965. Alltså refererar miljonprogrammet till den dryga miljon lägenheter som uppfördes 1965-1975.

Läs på, gör om, gör rätt.

Ola Johansson sa...

Var det inte så jag skrev?!