torsdag 3 februari 2011

Centerpartiet på rätt sida

På DN debatt skriver Maud Olofsson om Centerpartiets, sin egen och andra företrädares förhållningssätt i Regeringen. Alliansen fick fortsatt och stärkt förtroende. Centerpartiet påstås ha fått många stödröster, vilket skulle vara en delförklaring till den starka valspurten. Kom ihåg att så inte skulle varit fallet om man ansett att Centerpartiet inte hör hemma i Riksdag och framförallt Regeringen. Vi har ingen anledning att be om ursäkt för att vi varit med i den kursändring som gjorts. Nu handlar det om att korrigera kursen och lyfta fram de människor som är det egentliga skälet till att vi arbetar politiskt. De svaga, de utsatta, barnen och de äldre. Vi har också ett ansvar för att det skapas resurser som kan fördelas solidariskt. Därför är företagsamheten fortfarande den viktigaste aspekten på Centerpolitik, vid sidan om omsorgen om vår planets fortbestånd och kommande generationer. Ett Grönt frihetligt parti - Centerpartiet.

Jag välkomnar speciellt att vi nu kräver att de som har ett tillsvidareavtal på el skall få bättre villkor. Det är främst dessa som drabbats av elprisutvecklingen.

http://www.dn.se/debatt/elpriserna-maste-regleras-for-att-skydda-konsumenten


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: