torsdag 16 december 2010

Tack - en utmaning och så vidare

Julmiddag med Service, nämnd, ledningsgrupp och sist men inte minst alla som gått i pension under 2010, samt de som jobbat 25 år i kommunen. Det är en fantastisk utveckling inom alla områden. Måltid, Lokalvård, Fastigheter, IT, Medborgarservice, Upphandling, Ekonomi, Personal (glömt någon?). Utmaningen emot måltider oroar förstås många, även mig. Man kan ha synpunkter på det val som gjordes när tillagningsköken koncentrerades. Jag var en stark motståndare. Nu har vi utvecklat verksamheten därifrån, infört kyld mat, flera alternativa rätter, ökat andelen ekologiskt, ytterligare stärkt bl.a miljöprofilen i upphandlingen och gått så långt det går för att ge närproducerat möjligheter. Står i begrepp att investera 10 miljoner i ett nytt kök i ny skola i Särö. Då kommer utmaningen av all måltidsverksamhet.

Jag har inget inflytande på processen, men vill ändå uppmana den nyvalda Servicenämnden att tänka till innan utmaningen accepteras. Egentligen borde frågan lämnas över till Kommunstryelsen med ett nej till utmaningen så som den är beskriven. Skolmåltider är i fokus och idag har jag fått information om hur viktig den är för resultatet i skolan. Ytterst handlar det om vilket ansvar vi har för elevernas resultat och välbefinnande, omsorgen om miljön och det lokala näringslivet. Tillgodoses de bäst av ISS och andra storföretag? Vem tar ansvar för den eventuella övertalighet som uppstår. Jag avundas inte den nyvalde ordföranden Peter Söderberg, m, som ska leda nämnden i ett klokt beslut.

Under veckan har jag firat min födelsedag. Fest i fredags med drygt 100 gäster. Underhållning av lokala sånggruppen "Ail", "riksdagsmannen" (Kjell-Åke Rinnarv) och coverbandet "Linus o Dom" som gjorde stor succé. Det blev lite över 7 000 kronor till Hallandscenterns Sydafrikaprojekt som verkar i kåkstaden Mbekweni utanför Kapstaden. Principen är att det totala biståndet består av 90 % SIDA-medel och 10 % insamlat. Min födelsedagspresent är således värd nästan 10 gånger mera. Tack alla som uppvaktat mig med blommor, presenter och insättning till Sydafrika. Om någon vill ge ytterligare bidrag görs det till Bg 5293-0948.

På måndag debuterar jag som bostadspolitisk talesperson när Utgiftsområde 18, Bostads och Konsumentpolitik ska debatteras i kammaren. 8 Minuters talartid ska fyllas med kärnfullt Centerbudskap om människors bodrömmar, det hållbara byggandet och att hela Sverige ska bebyggas, typ.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: