torsdag 25 november 2010

Omsorg för fritidsboende äldre ska bekostas av hemkommunen

I dag meddelar regeringen att man ska se över reglerna som styr kommunernas ansvar för invånarna beträffande vård och omsorg vid visstidsboende i andra kommuner. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 maj 2011 och förtydliga reglerna inför sommarens semestervistelser.

Regelöversynen och justeringen är en framgång för kommuner med många delårsboende (visstidsboende) där kostnaderna för olika vård- och omsorgsinsatser ökat stort de senaste åren. Detta i sin tur beror på att allt fler stannar längre i sina fritidshus belägna i en kommun där man inte betalar någon skatt. Vårdinsatsen blir dessutom svår att förutse och planera för besökskommunen.

Så skriver riksdagskollegan från Kalmar, Anders Åkesson i ett pressmeddelande. Anders hör till de som motionerat i frågan. Många är de kommuner som tryckt på för att få denna förändring till stånd. Hur det förhåller sig i Kungsbacka och övriga Halland vet inte jag. Man kan läsa i dagens GP på http://www.gp.se/nyheter/halland/1.497404-kungsbacka-en-aldremagnet att de som idag behöver särskilt boende inom äldreomsorgen och som kommer från Kungsbacka utgör 67 %, resten är från någon annan kommun. Det är populärt att bo här och många familjer vill ha sina föräldrar nära sedan de pensionerat sig. Boendena och bomöjligheterna i Kungsbacka är omvittnat goda, åtminstone för de som har råd. Dessutom är all annan kommunal service tillgänglig och bra, om man bor centralt, liksom kultur och fritidsutbudet. Det är viktigt att kunna fortsätta utveckla detta i hela Kungsbacka och därför är det rimligt att skattemedlen navänds i första han för att bekosta servicen åt de som är skrivna här.

Under den tid de äldre är mantalsskrivna på någon annan ort är det inte mer än rätt att hemkommunen betalar. Detta öppnar nu Regeringen för och det är bra.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: