onsdag 1 september 2010

Pensionärsdebatt handar om sedelpressar och vallöften

Samstämmigheten var rätt stor under dagens pensionärsutfrågning av partiernas rikspolitiker i Halland i eftermiddag i Falkenbergs bio/teater/folkets hus. Jan Andersson, Centerpartiets nuvarnade riksdagsledamot skötte debatten och jag satt i publiken och lyssnade. Den enda skillnaden mellan Alliansens och de Rödgrönas företrädare var hastigheten på sedelpressen. Alla eventuella löften gavs med det förbehållet att statsfinanserna måste medge, o.s.v. Vilket av regeringsalternativen som har störst trovärdighet i hur man sköter dessa är väl uppenbart för var och en.

De Rödgröna vill liksom Alliansen sänka skatterna för pensionärerna. Skillnaden är att oppositionen dessutom inte vill genomföra det femte jobbskatteavdraget. Därmed visar de att de inte har några planer för hur man långsiktigt genom fler i arbete, säkrar pensionerna för framtiden.

De var dessutom oense om huruvida dagens uppgörelse mellan fem partier (Alliansen och S) skall brytas upp. Socialdemokraternas Alf Eriksson gav ett sympatiskt och vettigt intryck när han betonade att arbetslinjen är viktigaste faktorn för pensionerna. Det synsättet delar han inte med sina kamrater som mer är inne på bidragslinjen.

De flesta av frågeställarna vände sig till Alliansen och det måste uppfattas som positivt. det visar ju att man (antingen man ville det eller inte) räknar med att vi sitter kvar i regeringen. Ingen kvalificerad gissning om ni frågar mig.

Valfriheten med LOV, Lagen om Valfrihet, behövs för att skapa jobb i privata företag och bättre arbetsvillkor, karriär- och löneutveckling åt de som jobbar inom vård och omsorg. Det har inte som de rödgröna säger blivit färre anställda i den offentliga sektorn om man räknar de som som jobbar i omsorgsföretagen nu. Fråga dem vad de tycker om det och fråga deras kunder.

Debatten om pensionärerna handlar ju inte bara om nivån och skatten på pensioner. Det handlar om vård, anhörigstöd, mat, kultur- och fritidsutbud, kvalité och alternativ inom äldreomsorg och hemtjänst. Boendefrågan och maten är också viktigt. Man betonar vikten av att få bo tillsammans på ålderns höst. En komplicerad fråga, eftersom många i våra särskilda boenden är så dåliga att de helt enkelt inte kan, eller bör bo tillsammans.

Det viktigaste för pensionärerna, nu och i framtiden (om 16 år är jag själv 65) är att vi har en ekonomi i landet som tål påfrestningarna från en global finanskris, klimatkris, krig eller annat som påverkar vår ekonomi.

När allt som utlovas komma från sedelpressen villkoras med att ekonomin tillåter, till vad förpliktigar det? Jag tror att man ska rösta på det parti som talar om hur dessa tillgångar skapas, nämligen Centerpartiet som betonar vikten av företag som skapar arbeten.

Ett löfte är ett löfte och löften skall hållas. Alf Eriksson sade att åtminstone 85-90 procent av de löften som ges i en valrörelse hålls, så nu vet vi det.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: