onsdag 1 september 2010

De Rödgrönas valmanifest besvaras genom Maj-Britt Rane Andersson

Socialdemokraternas Maj-Britt Rane Andersson, är en av de som på insändarplats kommenterar intervjun i Norra Halland i tisdags, där jag gavs utrymme att berätta om vad Centerpartiet åstadkommit och vill göra framöver. Hon önskar besked och här får hon det, tillsammans med lite besked om vad hennes eget parti (och hela den Rödgröna sidan) står i begrepp att göra om det skulle gå så illa att de får något inflytande i Kungsbacka, Halland och Riket.

Besked från Ola Johansson:

Vi har halverat arbetsgivareavgiften för de under 26 år för att unga ska få jobb. Maj-Britt Rane-Andersson (s) vill återinföra ungdomsskatten så unga förlorar jobben. Vi vill ha en flexibel arbetsmarknad med ökad rörlighet och en mångfald av anställningsformer. Maj-Britt vill lagstifta om heltider, förbjuda visstidsanställningar och försvåra för bemanningsföretag. Vi vill satsa på nystartsjobb för de som hamnat i utanförskap. Maj-Britt vill ha skattefinansierade och påhittade praktikplatser.
Vi har fått igenom flera stora byggprojekt med 30 % hyresrätt. I år färdigställs bland annat 80 av totalt 175 hyresrätter i Björkris. Maj-Britts förslag hade inneburit att inga bostäder byggts. Vi vill sänka skatter och förenkla för företagen så byggkostnaderna minskar. Maj-Britt vill höja skatten på arbete, arbetsgivareavgifterna, förmögenhetsskatten och återinföra fastighetsskatten så det blir dyrare att bygga och bo. Vi har stärkt Eksta med ökat aktiekapital. Det var väl bra Maj-Britt!

Vi satsar på att planlägga 15 nya områden för verksamheter, som skapar 500 – 1000 nya arbeten, efterhand som företag etablerar sig. Maj-Britts inställning är att vi skall köpa upp all mark som finns och betala med pengar som behövs bättre i skola och omsorg. Vi vill göra det enklare och billigare för alla att åka kollektivt, istället för att gynna en grupp. Maj-Britt vill föra över medel motsvarande all kulturverksamhet i Kungsbacka för att alla ska åka buss gratis.

Inga kommentarer: