söndag 26 september 2010

Brytningstid i politken

Måndag morgon och ännu en vecka med kommunpolitik. Först Agenda 21, troligen det sista sammanträdet med gruppen som under sin tid utvecklat miljöarbetet i Kungsbacka. Nu förs ansvaret över till Kommunstyrelsen och ledningsgruppen avvecklas. Centerpartiet hade önskat en fortsatt särskild politisk ledning för miljöarbetet. Nu blir miljöfrågorn en bland många på Kommunstyrelsens lista.

Många miljöfrågor drivs från Service. På tisdag beslutas satsa på Energieffektivisering med stöd från Energimyndigheten. Vi har skärpt upp inköpspolicyn och följer numera Miljöstyrningsrådets riktlinjer, handlar upp i mindre delar för att bättre skapa förutsättningar för lokala odlare. Vi har gått från 0 % till 13 % ekologiskt. Nu äger nämnder med ordförande med andra partibeteckningar frågan om vi ska gå från den nuvarande nivån till målet 25 % 2011 och vi ska ställa frågan hur de har tänkt.

På Kommunstyrelsen om en månad återupptas arbetet med att planera för samdistribution enligt Halmstadsmodell. Att samordna transporterna hos EN leverantör ger halverade transporter och minskade koldioxidutsläpp och skapar ytterligare bättre förutsättningar för små leverantörer. Hoppas att vi innan 2011 års utgång har distributionscentralen på plats. Innan utgången av 2010 ska vi i alla fall ha fattat beslut om att planera för införandet.

Då liksom på tisdag är jag inte på plats. På tisdag är den första samlingen med Centerpartiets nya riksdagsgrupp och jag finns med. Avsägelsen till de tyngsta kommunala uppdragen, förutom Kommunfullmäktige, lämnades in i fredags. Rummet städas ur under den här veckan och nyckeln lämnas över till Fredrik Hansson. Fredrik har fått en smakstart som den mest kryssade kandidaten i Kungsbackas Västra valkrets, med nära 19 % av personrösterna. Det var han, Ulf Persson och jag som blev inkryssade och Centerpartiet bland de traditionella partierna som hade högsta andelen kryssande väljare. För få totalt sett dock, för det ska till ett mirakel i morgon för att vi ska få tillbaks det sjätte mandatet som förlorades till SD i onsdags. DET var smolk i min egen glädjebägare som gör den svår att tömma.

På tisdag beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att medverka till att hushåll och företag i hela Kungsbacka får bredband. Regeringens bredbandsstrategi har nått Kungsbacka och äntligen tar vi det ansvar för utvecklingen vi borde tagit för länge sedan. Redan nu kan vi pricka av ett av kraven på våra lokala flygblad. Nu stundar diskussioner om hur en Alliansplattform för de kommande fyra åren ska se ut och vi behöver sätta oss ner och välja ut vad vi vill ha genomfört tillsammans med de övriga partierna.

Låt oss minnas vad Alliansen står för. Alla är lika, alla ska bidra, alla ska vinna!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: