lördag 31 juli 2010

Liv, död, politik och semester

För många börjar sista helgen på semestern, för mig som lever ett liv där man varken har semester eller jobbar i egentlig mening innebär kommande veckan ytterligare lite uppvarvning inför valrörelsens slutspurt. Utöver det handlar det om att förbereda sig för flytt och en eventuell riksdagsplats. Kungsbackakalaset pågår och man hoppas lördagskvällen blir bättre än jag misstänker fredagskvällen var. Själva har vi ett "Backakalas" på kräftor, på lagom avstånd ikväll. Innan dess skall det springas Stadslopp i Falkenberg. I dagens Kungsbackapost kan man läsa om det idylliska, men utvecklingsbara Gällinge och om mig som flyttar till Kungsbacka för att få närmare till pendeltåget. Huspriserna här har "inte gått genom taket" ännu skriver Mats H Ljungqvist och det är ju bra, fast i skrivandets stund har jag litet svårt att hålla mig objektiv i denna fråga.


En sak som upprört i lokaltidningen är insändaren från Lars Hällås (fp) om de egna insatserna för en idrottsplats i Kullavik. Jag tycker det är bra att man som politiker inte räds att berätta för människor vad man åstadkommer. Att vara fritidspolitiker är ganska otacksamt. Lars och andras insatser betyder mycket för att lyfta fram kommundelen. Som politiker i en nämnd ska man inte bara vara lokalpatriot utan även våga se till en helhet, där det inte alltid är de egna intressena som skall prioriteras. Det jag tror upprör partikamraterna i C, Fredrik och Peter är när han så förbehållslöst tar åt sig äran för något som ingen motarbetat på något sätt, förutom markägare som med äganderättens självklara hävd väljer att behålla sin mark, hur attraktiv den än är.

Vad C har åstadkommit med sina möten i Kullavik är att få en dialog mellan kommunen och idrottsförening som lett till en ömsesidig förståelse för detta och med det en acceptans för ett idrottsplatsläge som inte var det ursprunliga försthandsvalet för SKIF, utan Stjärneberg, vid Malevik. I Åsa har mötena haft ett bredare scoop. Här valde vi att lyfta fram frågan om Centrum, med viss medial framgång. Vi säger att vi vill bygga högre hus i Åsa och det har kanske retat en del. Höga hus ger karaktär och är ett blickfång som väl kan peka ut var centrum är beläget. Någon skyline är det inte frågan om utan hyresrätter med 3-4 våningar som flankerar ett torg.

Upprörs över den förre polischefen Göran Lindberg och hans dubbelliv. Facebook har varit en följeslagare i sommar, liksom den nya telefonen som bland annat bidragit till att jag kunnat hänga där, även på badstranden. I går skrev jag att jag tyckte han vare "Ett As". Kanske något överilat, men många höll med. Jag fick flera intressanta kommentarer. Allt ifrån krav på dödsstraff för sådana individer till berättelser från personer som låtit sig inspireras av honom att föra kamp mot kvinnovåldet och genomföra aktviteter i hans anda. Dessa känner sig naturligtvis svikna. Vårt rättssystem kan ifrågasättas, men jag är i grunden för en humanistisk syn, även på människor som begår svåra brott.

Det tillhör inte ett civiliserat samhälle att döda människor, oavsett skälen. Öga för öga - tand för tand, är inget för mig. Även detta med nyttan att döda kan ju föranleda reflektioner. I sommar gjorde vi en resa till Normandie, för att bland annat bese invasionsstränderna från D-dagen 1944 och de enorma krigskyrkogårdarna. Vi gjorde även ett besök vid Somme, där 2 miljoner unga män satte livet till 1916.

Respekten för livet och det hållbara. Det öppna samhället där var och en få uttrycka sin mening och styra över sitt eget liv. Att respektera varje människas fri- och rättigheter, nu och i framtiden. Det är vad jag vill kämpa för. Låt oss hoppas på en valrörelse där de partier som inte tror på dessa ideal inte får för stort utrymme och att vi kan upprätthålla respekten för våra olika åsikter och rättighet att uttrycka dessa.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: