fredag 9 juli 2010

Ge drömmen en chans!

Centerpartiet tror på Kungsbacka. Vi vill göra mera för en bättre miljö, ett enklare livspussel, för att skapa fler jobb, valfrihet och ökad trygghet. Vi tycker ledarskap är viktigt, för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Centerpartiet är det mest spännande partiet, med de ledningsdugligaste och kunnigaste kandidaterna.

Kungsbacka är Grönt!

Centerpartiet gör skillnad! Vi har sett till att kommunala fordon drivs med alternativa bränslen, att sopbilarna och stadsbussarna går på Biogas. Vi vill se fler vindkraftverk och biogasproduktion i Kungsbacka. Kommunala byggen ska vara energieffektiva. Vi vill gärna att det byggs fler bostäder, men inte på värdefull åkermark. Ekologisk produktion av mat och närproducerade livsmedel ska ges förutsättningar att utvecklas för miljön och landsbygdens skull.

Kungsbacka är företagsamt!

Det ska bli enklare att vara småföretagare. Lättare att få bygglov och tillstånd att starta i liten skala hemma. För de större företagen behövs ny mark i alla kommundelar. Utveckla handel och tjänster, gröna näringar och småindustri i hela kommunen. Kommunal verksamhet behöver utmanas. Det behövs fler arbetsgivare inom skola och omsorg för att öka kvalité, effektivitet och för att uppvärdera yrkesgrupperna. Det behövs också fler alternativ att välja på.

Kungsbacka är bästa livsplatsen!

Alla ska kunna förverkliga sin bodröm i Kungsbacka, oavsett om man vill bo på landet, i tätorten, eller i staden. 1/3 Av alla bostäder som planeras skall vara hyresrätter. För den som vill bygga ett eget hus ska det finnas kommunala tomter i attraktiva områden och möjlighet att skapa sitt drömhus på landet. Kultur- och Fritidsaktiviteter ska vara nära för gammal och ung.

En ekonomi i balans borgar för fortsatt låg kommunalskatt, bra service, trygghet och valfrihet åt alla.

Halland är helt –Kungsbacka är toppen!

Kungsbacka står för större delen av Hallands och Göteborgsregionens utveckling. Vi är starka och måste ta för oss bättre av kulturutbudet, kommunikationerna och företagsetableringarna. Kungsbacka ska utöka sitt internationella kontaktnät och vara aktiva för att få stöd från EU.

Vi ska ta vårt ansvar för människor som är på flykt från krig och våld, ge dem en chans att lära sig språket, få en utbildning, ett arbete och ett gott liv som Kungsbackabor. Med bra kommunikationer på väg och järnväg, med fler tågstopp minskar avstånden.

Kungsbacka – en barn och ungdomskommun!

Centerpartiets skola har både ramar och kramar. Att utvecklas till en god kamrat är lika viktigt som att kunna läsa skriva och räkna. Alla barn ska få det stöd i starten som behövs för att kunna lära för livet. Det ska kännas roligt och tryggt att gå till skolan. Stärk entreprenörskapet i utbildningen och skapa fler lärlingsplatser som ger jobb. Stärk rektorer och personal så de kan utveckla skolan för barnens skull.


Kungsbacka är tryggt!

Alla medborgare har rätt att bestämma själv och göra egna val i vardagen. Varje människa är en resurs för samhället, sina medmänniskor och har rätt till delaktighet. Trygghetsboende skall byggas för den som är över 75 år och inte vill bo kvar hemma. Alla som har rätt till hemtjänst ska kunna välja vem som utför den, vad som behöver göras och när. Upplevelsen av god och näringsriktig mat varje dag på våra boenden och från hemtjänsten ger livslust och kraft.

1 kommentar:

Ingrid Höglind sa...

Kultur- och Fritidsaktiviteter ska vara nära för gammal och ung, skriver ni. Hoppas då att ni börjar med att se till att Konstnärshuset får bra nya lokaler till rimlig hyra, när kommunen nu ska göra deras nuvarande till kontor. Kultur kräver att det också finns goda villkor för kulturarbetare. Konstnärer är viktiga för att kulturen ska blomstra och visst menar väl C att Kungsbacka ska vara om inte bästa, så åtminstone en bra livsplats också för konstnärer?