tisdag 11 maj 2010

Möjligheter om vi vill

På torsdag morgon, tidigt, ifall alla askmoln håller sig på behörigt avstånd från Europas flygrum, är våra gäster från Drakenstein, Western Cape i Sydafrika på väg hem efter sju mycket intensiva dagar i Kungsbacka. Vid två tillfällen har vi träffats för att komma överens om formerna för vårt fortsatta samarbete och i måndags kom vi överens om hur det paraplyavtal (Memorandum of Understanding) skall se ut som utgör grunden för det gemensamma arbetet att ta fram projektidéer som kan utvecklas vidare. Vi har diskuterat näringslivskontor och företagskontakter. Besök skall göras hos äldreomsorgen i morgon onsdag. Man har varit på Tjolöholms slott och tagit del av den speciella atmosfären, framförallt har vagnsmuséet intresserat, eftersom huvudorten Paarl en gång i tiden var Boerbefolkningens vagnmakarcentrum. Våra gymnasiekolor och deras sätt att arbeta med yrkesutbildningar har väckt intresse. Redan finns ett elevutbyte etablerat. Kulturhuset har visats upp och vår välutrustade bokbuss har sin motsvarighet i Drakenstein, där biblioteket är sättet att "få världen att nå människorna". Ungdomars situation är visserligen väldigt olika, men vi är överens om att deras engagemang, här och nu, är en viktig framtidsfråga. Idag har vi låtit gästerna titta på olika regionala samarbeten i GR, Räddningstjänsten och framförallt miljö, renhållning och återvinning hos Renova. Dokumix som ett sätt att engagera människor i sin egen situation och sina möjligheter är ett arbetssätt som vi påbörjat var och en för sig utan att veta om varann.

Det är en väl utvecklad kommun som formats efter bara 16 år med fria val. Imponerande, men också problemfyllt och med stora utmaningar. Om vi vill kan samma möjligheter till erfarenhetsutbyte erbjudas oss. Om kommunfullmäktige godkänner avtalet och vi verkligen klarar av att ta fram goda idéer att söka medel kring kan det hela utvecklas till ett verkligt erfarenhetsutbyte som gagnar människor i både Kungsbacka och Drakenstein.

Inga kommentarer: