tisdag 11 maj 2010

En fråga om ledarskap

Kungsbackas kommunfullmäktige har vid två tillfällen uppmanat Teknik att verka för att ridvägar anläggs och samförläggs med GC-vägar. Idén kommer fån Centerpartiet som precis som Kungsbackaposten skriver varit drivande i arbetet med att uppmärksamma, stödja och profilera hästkommunen Kungsbacka. Det har varit trögt, det måste man medge, men det är inte hos poltikerna viljan saknats. Det är beklagligt att följsamheten mot beslut de folkvalda i fullmäktige fattat är så liten. Ett ledarskapsproblem kanske. Ledarskap är viktigt, speciellt i politiken. Det parti som starkast uttrycker sin vilja och som har förmågan att sätta tryck bakom som gör att besluten också genomförs är det som förtjänar inflytande. Centerpartiet har den ambitionen och det kommer vi att visa för alla som vill veta.

Inga kommentarer: