torsdag 18 mars 2010

Kungsbacka satsar på jobb och företagande

I denna GP artikel kommenterar S Åke Eliasson Kungsbackas satsning på näringslivet som detbeskrivs i de Mål och Strategier som ska fastställas av Kommunfullmäktige. Man undrar hur det kommer sig att just S citeras i artikeln. De tillhör inte den styrande majoriteten i Kungsbacka. Snarare är det så att det är C och M som tillsammans engagerat sig för att forma programmet till vad det blivit. Givetvis med Näringslivschefen Mikael Fransson vid tangentbordet.

Vad är det då som ger förutsättningar för jobb och företagande, jo, ett näringslivsklimat nationellt och lokalt som utgår ifrån vetskapen att det är jobben i privata företag som ger oss pengar till välfärden. Att det behövs alternativ till den kommunalt utförda omsorgen och skolan. Att det krävs stimulans i form av exempelvis avdragsrätt för underhåll och tillbyggnad(ROT) och för hushållsnära tjänster (RUT). Ett område bland flera där S inte precis pryder barikaderna, are sig i Kungsbacka eller i rikspolitiken.

Ett annat villkor är att det finns mark och lokaler för verksamheter som kan utvecklas. Ett sådant aktuellt område är Borgås som vi vill utreda. S var med på att detta skulle bli ett utredningsområde förverksamheter i ÖP:n. Nu vill de inte längre göra utredningen. Så agerar den som pratar men inte åstadkommer något.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.333448-ja-till-naringslivssatsning

Inga kommentarer: