tisdag 23 mars 2010

Dystra besked i Kungsbacka

Kungsbackas största industriföretag och kanske det mest anrika, Kungsbacka Graphics har gått i konkurs och en stor del av de 185 anställda riskerar arbetslöshet. Mot bakgrund av den svåra situationen som den grafiska branschen verkat i de senaste åren är det inte konstigt, snarare förvånande att företaget lyckats håll igång så pass länge efter att det köptes loss från Elanders-koncernen. Kungsbackas diversifierade näringsliv gör att arbetsmarknaden inte står och faller med ett enda företag. Det kan dock konstateras att många av de anställda nog kommer att behöva tid på sig för att hitta nya jobb. Låt oss hoppas att utvecklingen på arbetsmarknaden blir den vi hoppas på och att den långsiktiga satsningen i Kungsbacka på ett aktivare näringslivsarbete, i kombination med Alliansens arbete med att åstadkomma ett mer Företagsamt klimat, leder till att samtliga 185 anställda på Kungsbacka Graphics snart har nya arbeten. Förstår den oro som finns bland de anställda och deras familjer. Beroende på hur många Kungsbackabor som berörs och hur många som verkligen förlorar jobben, kan det komma att krävas insatser från kommunens sida för att hjälpa till med utbildning, vägledning och annat.

Inga kommentarer: