onsdag 10 februari 2010

Höj blicken S!

Gårdagens Kommunfullmäktige kröntes av en nästan två timmar lång bostadpolitisk debatt med anledning av att två s-ledamöter röstade nej till att tillåta 78 boende på Basunvägen i Kungsbacka starta bostadsrättsförening. Området byggdes som bostadsrätter men omvandlades i sista stund till hyresrätt då konjunkturen ändrades. Sedan flera år har önskemålet varit starkt från de boende att få köpa sin bostad. Nu har Eksta Bostads AB sagt ja till deras förfrågan och får därmed in ytterligare kapital som innebär att deras kassa stärks, de kan göra sig av med kommersiella lokaler utan förlust, säkra byggandet av fler hyresrätter i bland annat Kolla Parkstad och på kv Apelsinen i Kungsbacka.

Alla dessa argument radades upp av alliansens debattörer, inte minst Ulf Persson och Maria Lundgren C med flera tunga och övertygande inlägg.

Hur kan Socialdemokraterna med Eva Borg i spetsen tro att det skulle ge fler ungdomar möjlighet till bostad att förvägra ett antal personer i övre medelåldern möjlighet att köpa sin bostad. Vi och de vet hur viktigt det var att Kommunen som ägare tillsköt aktiekapital till Eksta. Lika viktigt är det att Eksta tillåts fatta beslut som innebär att de ökar sin möjlighet att utföra sitt uppdrag, att bygga hyresrätter i staden och i tätorterna.

Själv låg jag lågt i går. Ägnade mig åt att försvara förslaget att ge Fritid i uppdrag att svara för och samordna folkhälsoarbetet i Kungsbacka. S menade att det engagemanget och den kunskap som finns i Fritid idag skulle föras över kommuncentralt. Hälsa är ett individuellt val. det är upp till var och en att välja sin livsstil, men det pågår mycket arbete både i föreningar, i företag, inom sjukvården och på olika håll i kommunen att stödja barn, ungdomar och vuxna att göra rätt val. När hälsan riskerar att svikta ordentligt måste vi vara beredda att hjälpa till, annars blir kostnaden för samhället stor. För att inte glömma det personliga lidandet.

"Var inte så fullmäktig Helge", minns jag att jag läste i en skämtteckning för ett antal år sedan. Den kommnetaren har följt mig sedan dess och ibland känns det att man är precis sån.

Inga kommentarer: