lördag 5 december 2009

Centerpartiet - ett modernt parti med ledarambitioner

Centerpartiet firar nästa år sitt 100 års jubileum. Från bondeorganisation till liberalt miljöalternativ med regeringsambitioner går vi in i IT-åldern. Vi minns och hedrar pionjärerna, samtidigt har vi anledning att vara stolta över Maud, Andreas, Eskil och Åsa som gör ett gott jobb för Centerpartiet i regeringen.

Inför valet 2006 gjordes en målgruppsanalys som visar att partiet har sin förankring på landsbygden fortfarande, men potentialen att växa finns i tätorter utanför storstadsregionerna. Ett typexempel är orter som Åsa, Onsala och Kullavik. Här har vi satsat och kommer att satsa på att öka vårt stöd från dagens relativt blygsamma nivåer. Redan förra valet visade det sig att det var där vi växte mest, medan vi gick tillbaka på landsbygden = där vi huvudsakligen har vår avdelningsorgansiation (och har haft de senaste 80 åren).

För att kunna förnya kraften i det politiska arbetet måste vi kaftsamla och sätta in resurserna där de ger bäst resultat och värva nya medlemmar. Det är deras energi som måste utnyttjas för att injicera partiet om vi ska lyckas genomföra ett val. C:s nya stadgar betyder att organisationen kan leva vidare som tidigare, men utan krav på ett organiserat styrelsearbete, där det är svårt att hitta personer som vill arbeta som kassör, ordförande, revisorer, etc. Flera har valt att göra denna förändring och fortsätta sitt lokala arbete men lämna över ekonomin till kommunorgansiationen att förvalta, i syfte att underlätta och fokusera på vår uppgift att utveckla och sprida en bra politik till nya grupper.

Ett nytt arbetssätt ger möjligheter för nätverk att etableras, t.ex. kring en fråga eller ett politikområde. En facebookgrupp för Centerpartister i Kungsbacka finns redan. Vi har bildat nätverksgrupper inom alla nämndsområden öppan för vem som helst att engagera sig i och som ett stöd för vår Kommunfullmäktigegrupp och våra nämndsledamöter. En grupp intresserade nya medlemmar finns i den nyss genomförda "politikerskolan". De och andra nya medlemmar kan utgöra kärnan i en ny avdelning i Kungsbacka stad där vi inte haft lokal närvaro på många år. Är det verklige juste mot dessa att kräva att de ska behöva organsiera sig i en förening, när det enda dom vill är att verka politiskt för Centerpartiet.

De Centerpartister som nu visar dåligt omdöme genom att gå ut i media och ondgöra sig över ett beslut som i god demokratisk ordning fattats av två på varan följande partistämmor med överväldigande majoritet talar mot bättre vetande. Självklart kan de arbeta vidare som förut men väljer själva att avstå och skyller sedan på partiledningen. En modernisering av vårt parti är helt nödvändig om vi åter ska kunna ta på oss den gröna ledartröjan i Kungsbackas politiska spelplan. Seger 2010!

2 kommentarer:

Kapten Kalas sa...

LOL

"Centerpartiet firar nästa år sitt 100 års jubileum. Från bondeorganisation till liberalt miljöalternativ med regeringsambitioner går vi in i IT-åldern."

I de två första meningarna nämner du Centerns två största svek någonsin :P

Gör om, gör rätt.

Ola Johansson sa...

Ja, det borde ju vara varje partis ambition att kunna genomföra sin politik i regring och att med bibehållen värdegrund leva och utvecklas med tiden.