fredag 4 december 2009

30 års kamp för dubbelspår

Erinrar mig hur vi i CUF i slutet av 70-talet stred för att stoppa motorvägsbygget genom Halland för att först få dubbelspår på Västkustbanan genom Halland. Detta gjorde vi för att vi tyckte det var viktigare med kollektivtrafik än med biltrafik. Detta var långt före miljöbilsrabbater och katalysatorrening och med facit i hand helt rätt.

Idag träffade jag Åsa Torstenssons statssektreterare Leif Zetterberg (c). Näst Finansministern, Anders Borg och (möjligen) Infrastrukturministern den om har mest att säga till om i frågan om investeringar i järnvägar, vägar, flyg, sjöfart, bredband och annan infrastuktur. Om vi fått rätt om Västkustbanan 1980 hade inte dagens möte behövts. Då hade Dubbelspåret varit klart för länge sen, möjligen hade vi diskuterat hur vi kunde bygga bättre vägar för dagens miljöfordon. Ett annat, bättre scenario och kanske hade vi snuvat Al Gore på en Oscar (den han fick för "En obekväm sanning").

Regeringen har utlovat minst 417 Mdr till Infrastuktur och det är regionerna som prioriterar och skjuter till egna pengar/värden i medfinasiering (+70 mdr). Varberg har äntligen bestämt sig för hur de vill ha det och nu hoppas alla att det går att omdisponera anslagen samtidigt som mer pengar skjuts till. Då finns det en chans att få in det i planen till 2020. Kom ihåg att S-regeringen satsade betydligt mindre på Infrastruktur än vad Alliansen gör. S budgeten saknade fninasiering för 100 mdr och därför fick Trollhättan vänta på den väg och järnväg som nu byggs. Ironiskt nog för att rädda SAAB.

För Västlänken, dubbelspårets och Asa stations skull, låt oss hoppas och arbeta för att den nuvarande regeringen kan genomföra sin satsning på Infrastruktur. Alternativet är klart sämre.

Inga kommentarer: