lördag 17 oktober 2009

Vem vill inte ha trygghet?

Trygghetsboende kräver Folkpartisten Ingrid Åkesson-Hoffman i motion till fullmäktige och backas upp i insändare i dagens Kp. Redan före valet 2006 skrev Centerpartisten Kristina Karlsson motion i ärendet. Sedan dess har regeringen tillsatt en utredning och föreslår nu ett statligt stöd för investeringar. Kommunfullmäktige har sagt att detta är viktigt och bör ingå i de planer som byggföretag för fram. Något riktigt incitament har inte funnits, förrän nu. Bra, men man undrar varför Fp motionerar? De tillhör samma majoritet som vi i Centerpartiet. Varför väcks inte frågan i alliansen så som vi kommit överens om att göra? Det finns ingen tveksamhet at detta är något vi orde satsa på i Kungsbacka. Låt oss först kartlägga behovet. Hur många platser? I vilka områden? Och hur kommer trygghetsboenden på bästa sätt in i våra planer för bostadsbyggnad? C och M agerar! Fp motinerar! Agera är ett snabbare och mer konstruktivt sätt att åstadkomma resultat för alla de som söker en boendeform mellan det biståndsprövade äldreboendet och kvarboende, trots ålder, oro och funktionsnedsättning.

Inga kommentarer: