fredag 16 oktober 2009

Kollektiva tankegångar

Som kollektivtrfikansvarigt kommunalråd finns det mycket att göra. I morse läste jag igenom en beskrivning av projektet LundaMaTs som är Lunds satsning på hållbara transporter. En bra blandning av åtgärder för att förenkla kolletivtrafikresande, cykling, gång- och biltrafik och för att organisera parkeringssituationen och sätta ett marknadsmässigt pris på förmånen att få parkera bilen i ett parkeringshus. Framgångarna var blandade, men ansatsen god. Låt oss följa de goda exemplen på kommuner som tar ett helhetsgrepp på trafiken. Kungsbacka har en tendens att inte ha ett helhetsperspektiv på trafikfrågorna. Varje projekt ska lösa sitt eget trafik- och parkeringsproblem med samma högt kalkylerade norm. Glömmer aldrig vad som sades i Södertälje om deras nya stadshus och parkeringarna: "Det är en ickefråga!"

Fortsätter reflektera över kollektivtrafiktaxan och blir mer och mer övertygad om att om man ska subventionera resandet på något sätt så ska det komma alla till del. Kan konstatera att i Göteborgsregionen är det endast Kungsbacka och Kungälv som har tre "kuponger" i kommunen. Lerum, Mölndal och Pertille har två, som vi har i stadstrafiken här. Färdtjänstresenärerna upplever det dyrt att åka korta sträckor och för de som reser i kommunen krånglar det nya betalningssystemet till det med en extra + tryckning (de som åker kollektivt vet vad jag menar). Spi vill att vi ska ta reda på vad gratisresor för "alla" skulle kosta. Låt oss ta reda på vad två kuponger i hela Kungsbacka skulle kosta och sedan fundera över om det är värt priset att alla får lov att åka billigare, alltid.

Ett telefonsamtal från Åsa från en engagerad kommuninnevånare fick mig att ta kontakter på hög nivå inom Banverket angående Åsa station. Dialog och ömsesidig förståelse är vägen (eller spåret) fram. Dags att väcka opinionen och starta namninsamling för tågstopp i Åsa. Det finns lösningar på problemet. Det är jag övertygad om. Viljan finns!

Varför så glad? Har just sprungit 6 km i kyla och småregn. Helt underbart! Och det är fredag....

Inga kommentarer: