tisdag 20 oktober 2009

Strandskyddet i Kungsbacka

man får vara nöjd med att ha övertygat en klar majoritet av Kommunstyrelsen att det vore klokt att ha ett politiskt ställningstagande kring HUR Kungsbacka vill tillämpa den nya lagstiftningen där kommuner ges rätt att pröva dispenser. Har vi några ambitioner att använda lagen för att åstadkomma ett attraktivt boende. Finns det några speciella hänsyn som ska tas i vissa miljöer. Frågor frågor! Hoppas få en redovisning.
Väster om ån gick igenom och det måste vara lite pinsamt att det inte gick att nå 100 % enighet. Inte vårt problem direkt, men det reser en ddel frågor om framtiden i det stora partiet.

Inga kommentarer: