lördag 31 oktober 2009

"Pressrelease" onsdag 28 oktober

I torsdagens Kungsbackapost publicerades delar av en artikel i form av en notis baserad på en "pressrelease". Detta är artiklen i sin helhet och de bilder som skickades in:

V: Ola Johansson, Dr. Sidima Kabanyane (kommundirektör), Charmaine Manuel (borgmästare) och Per Ödman vid Tushon center i Mbekweni.


H: James Rhoda på Drakensteins kommun pekar ut den plats där man vill bygga sin medborgarcentral i en av Paarl kåkstäder (s.k. townships).
Drakenstein i Västra Kap-provinsen påminner om Kungsbacka. Här finns närheten till storstaden, många golfbanor, möjlighet till goda levnadsvillkor, landsbygd, natur, små och stora tätorter utspridda kring en liten centralort. Skillnaderna mellan kommunerna är trots detta enorma. Kontrasterna mellan fattiga och rika övergår det som går att begripa och förklara. ”Att se detta med egna ögon är viktigt för att förstå vilka utmaningar det Sydafrikanska folket står inför.”

Kommunen planerar för anstormningen av turister i samband med fotbolls-VM nästa år, samtidigt arbetas det med sociala projekt som kan bidra till att göra livet bättre för de många fattiga. ”Apartheid tog ifrån människor deras värdighet och stolthet, samtidigt med verktygen för att själva ta sig ur fattigdomen. Vi kan inte bara bygga bostäder. För att ge människor ett hem behövs samhällen som är socialt hållbara.”

I utkanten av huvudorten Paarl planerar kommunen bygga ett bibliotek, en park för fritidsaktiviteter, en plats där människor kan utveckla sina färdigheter, få tillgång till information och ett näringsriktigt mål mat om dagen. Sådana ”Cultivating communities” i kåkstäderna är ett av de områden där Drakenstein önskar ett erfarenhetsutbyte med Kungsbacka, förutsatt att det kan rymmas inom ett framtida samarbete.

Genom Centerkvinnorna i Halland finns sedan flera år ett väl etablerat arbete i kåkstaden Mbekweni som SIDA finansierar. Per Ödmans och Ola Johanssons besök till Drakenstein är en del av detta projekt. Syftet är att stödja den demokratiska utvecklingen, samtidigt som det hjälper dem att öppna dörrarna till kommunens tjänstemän och politiker.
Paarl är huvudorten för Sydafrikas vinindustri. Det finns flera hotell vacker natur och en stor potential att bli ett resmål för socialt engagerade semesterfirare från Kungsbacka. Det finns ett ömsesidigt intresse att fortsätta hålla kontakten och skapa möjligheter för fortsatt vänskap mellan de båda kommunerna konstaterar ”borgmästarna” Charmaine Manuel och Per Ödman.

Inga kommentarer: