onsdag 23 september 2009

Sverige - det nya matlandet

Sverige kan bli det ledande matlandet i Europa. Med den visionen tillträdde Eskil Erlandsson som jordbruksminister i alliansregeringen 2006. Idag tre å senare ser vi exempel på hur denna vision lett till konkreta resultat, nya jobb inom produktionen, förädling, försäljning och servering av svensk mat. Eskil är hela Europas jordbruksminister idag och ikväll besökte han Tvååker och Munkagårdsskolan tillsammans med ett 100-tal landsbygsbor, varav många från Södra Kungsbacka.

Vi som i vårt politiska liv sysslar med upphandling av livsmedel fick en rejäl skopa med uppmaning att gå hem och kontrollera om våra kommuner gör stora upphandlingar av hela sortiment, eller om vi delar upp dem i mindre delar. Genom att begränsa till vissa varugrupper och välja sådan som är säsongsanpassade ger vi lokala odlare en chans att vara med av egen kraft. Den ny stora matleverantören i Kungsbacka är Servera. Hur ser den upphandlingen ut. Finns det lokala små leverantörer av exempelvis rotfrukter eller är alla hänvisade till att gå genom de stora? Hemläxa!!

Klimatsmart mat. Vad är det?

Jo, först och främst är det klimatsmart att inte kasta maten. Hur mycket mat skrapar skolelever av tallriken varje dag och ner i sophinken?

Ett annat tips är att ställa bilen hemma när du åker och handlar. Gå, cykla eller åk kollektivt.

Det tredje tipset är att säsongsanpassa. Handla inte tomater på vintern, välj produkter som inte transporteras.

Till sist några ord om stödet till ekologisk odling. Det stöttar regeringen med 500 miljoner om året. Varför? Jo bland annat därför att en ekologiska odlingen hjälper till att utveckla den konventionella, genom att utveckla nya rön, testa resistenta sorter som är motståndskraftiga mot skadedjur och sjukdomar. Dessutom är den ekologiska maten ofta hälsosammare både för den som odlar och vi som äter.

Inga kommentarer: