onsdag 23 september 2009

Succé för C-politikerskolan i Kungsbacka

Tack alla deltagare och de medverkande, Ulf Persson och Eva Wigartz, samt Katarina Cronelid, Studieförbundet Vuxenskolan, för den härliga kvällen med politikerskolan i Kungsbacka.

Vi blev 22 personer till slut. Alla stolar tog slut. Två fler än vad som hade anmält sig och ett direkt och positivt gensvar från alla deltagare. Nästa träff är den 12 oktober och vi planerar att besöka Kommunfullmäktigemötet den 13 oktober för att lyssna till bl.a Ulf retoriska begåvning.

Alla var lika positiva och intresserade och det inspirerar mig som cirkelledare inför kommande träffar. Det är nästan som man ville starta en skola till efter den här.

Dessutom gläder det mig att initiativet att tala om pendeltåg till Varberg väcker intresse. Får hoppas nu att det blir fler politiker som hänger på och uttalar sitt stöd för att sammnankalla stationslägesutredningen på nytt.

Lyssna gärna på Radio Halland idag:
http://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=3119503

Inga kommentarer: