tisdag 22 september 2009

Nya förslag för tågstopp i Åsa

Enligt uppgifter i media har Banverket meddelat Hallandstrafiken som svar på deras/vår fråga att det är nej som gäller till möjligheterna att nu stanna tåg vid den tilltänkta Åsa pendeltågsstation. Vi kan bara beklaga att svaret blev negativt, men man måste acceptera det svar som givits och planera för att Åsa station skjuts några år framåt. Ett ytterligare stopp, menar Banverket, medför med den kapacitetsbrist som råder, stor risk för trafikstörningar och förseningar som är negativt för alla resenärer mellan Köpenhamn och Göteborg.

Stationslägesutredningen föreslog att den nya tågstoppen skulle trafikeras med hjälp av Regionaltåget/Öresundstågen. Med facit i hand kan man nog säga att det var fel sätt att trafikera Åsa-, Frillesås- och Väröbackastationerna. Det hade varit bättre om dessa tåg inte passerat Varberg, utan istället vänt där som en "Nordhallandspendel" eller en förlängd Kungsbackapendel. Då hade kanske inte problemet med dubbelspår genom Varberg föranlett Banverket att säga nej till stoppet i Åsa.

Det borde vara läge för oss i Kungsbacka att ta initiativ till att åter sammankalla Stationslägesutredningen för att diskutera hur vi ska förhålla oss till Banverkets nej och kanske presentera en alternativ trafikeringslösning. Under alla förhållanden måste vi med ännu större emfas driva frågan om Västlänken och dubbelspåret genom Varberg så att vi en gång för alla kan ge varaktiga förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken i Västsverige, Skåne och Halland.

Det vilar ett tungt ansvar på Regeringen att anslå medel till de satsningar på infrastrukturen vi är överens om i Västra Götaland och Halland, som vi dessutom är beredda att medfinansiera. Det saknas inte vilja att stoppa tågen i Åsa från vår sida. Åsa väntar just nu på Åsa (Torstensson).

Inga kommentarer: