fredag 18 september 2009

Avpolitisering sluter kyrkan

Centerpartiet är landets i särklass största nomineringsgrupp med bortemot 40 000 kyrkligt engagerade medlemmar. Utifrån det känns det beklagligt att Niklas Mattsson, Kd, för att vi är ett politiskt parti, misstänkliggör vårt deltagande i kyrkovalet. De partipolitiskt obundna deltar, enbart utifrån sin religiösa grund. I den mån de har en sammanhållen politik är den inte förankrad i någon idé om hur kyrkan ska bli en del av det övriga samhället. Avpolitiseringen riskerar sluta kyrkan ytterligare och bromsa en sådan utveckling. Särskilt allvarligt vore det om SD skulle ges tillfälle att utnyttja ett lågt valdeltagande till att stärka sin ställning. Fler måste rösta och då behövs olika alternativ. Centerpartiet vill ha en öppen, jämställd och tolerant kyrka, med lika möjligheter för alla medlemmar att engagera sig, inte bara utifrån sin tro. Rösta i söndagens val, välj Centerpartiet.

Inga kommentarer: