torsdag 17 september 2009

Intryck från Riga kring polikerrollen

Jag sitter på tåget och försöker samla intrycken från studieresan till Lettland som Centerpartiets förbundsgrupp i SKL gjorde, måndag - torsdag. Av naturliga skäl är det svårt att jämföra med Sverige. Fram till 1990 ockuperades de Baltiska staterna av Sovjetunionen. Den demokratiska traditionen är ung, även om det fanns en period av frihet mellan de båda senaste krigen och dessförinnan.
Vi besökte den Lettiska motsvarigheten till SKL (Kommunförbundet). De har 30 medarbetare att jämföra med de nästan 500 personer som arbetar i vårt. Deras inflytande på politiken är ändå betydande. De har utsett en förhandlingsgrupp som regelbundet träffar regeringen i ekonomiska ärenden Ändå är det kommunala självstyret svagt. Vi träffade också ordföranden för kommunstyrelsen i en liten kommun utanför Riga med ungefär 6000 innevånare. På min fråga hur den ekonomiska krisen påverkar kommunal verksamhet svarade hon kort: "Ja, på så vis att vi får minska budgeten". I själva verket behöver de offentliga utgifterna minska med 30 %. Det verkar finnas ett politiskt "skrå" med svag folklig förankring som har liten kontakt med den verklighet som följer av en sådan tvärbromsning. Många har för bra betalt, framför allt politikerna medan andra har för lite betalt. Alkoholismen är utbredd bland männen. Arbetslösheten hög. Många tiggare på gatan, men gott om varor i saluhallarna.
Banksystemet är i kris. Ingen kan låna ut pengar, vilket leder till att man inte har eget kapital att sätta in i de EU-projekt som annars kunde utvecklat landet. Det hade varit intressant att ställa frågan hur landet kommer att påverkas av pandemin - svininfluensan. Planeras massvaccineringar? Finns det pandemiplaner? Ingenstans vare sig hörde man eller såg man tecken på den sortens gedigna förberedelser som här i Sverige. Troligtvis är det en ickefråga!
Tidigare i år genomfördes en kommunreform där nästan 500 små kommuner blev 118. Mellan kommun och stat finns det ingen regional nivå. Det behövs sade en parlamentsrepresentant för det Lettiska Centerpartiet (LZP) till oss när vi under onsdagen besökte deras "Duma" med 100 ledamöter. LZP har 17 ledamöter och stammar från det gamla "Agrarpartiet". Sådana fanns det gott om även under kommunisttiden. Den enda sorts parti som tilläts verka i öst. Hursomhelst finns det hopp. Man sade "Det kan vi inte göra nu under den ekonomiska krisen". Underförstått - Det kan vi göra sen.
Ett annat intryck är alla Volvo XC90 Porsche Cayenne och BMW-SUV:ar som körde på Rigas gator. Uppenbart en befolkning som levt gott på lånade pengar. Den mest framträdande byggnaden i Rigas skyline var Swedbanks kontor. Också det en tankeställare.

Inga kommentarer: