torsdag 24 september 2009

Hur är det med hygienen i köken?

Med intresse följde jag programmet Skolfront på TV:s UR ikväll. Man påstår att hygienen i Svenska skolkök är undermålig och anser sig ha fog för det i de inspektioner som görs. Med stort intresse kollade jag upp hur läget är i Kungsbacka. Nu är siffrorna som redovisas inte aktuella, 2007-2008. Därför ger det inte nuläget. De visar i varje fall att myndighetsutövningen som görs av Miljö & Hälsa inte är att klaga på här. Samtliga 7 tillagningskök liksom de 19 mottagningsköken är inspekterade. Två tillagningskök fick anmärkningar och tio mottagningskök. Vilken typ av anmärkning det är frågan om framgår inte. Det går inte att säga hur allvarliga bristerna är, men det är ändå illa att hälften av mottagningsköken inte håller måttet vad gäller hygienen.
Miljö & Hälsa har påtalat att kombitjänsterna måltid/städ är problematiska då de kräver god hygien i överången mellan de olika arbetuppgifterna. Tror inte på att dåligt underhåll skulle vara problemet i Kungsbacka. Varmhållning är ett problem, men det kommer vi tillrätta med genom att introducera kyld mat på fler ställen. Generellt gissar jag att problemen med såväl underhåll som personalens kompetens är större i kommuner där måltidsverksamheten är organiserad under skolan, än de är i Kungsbacka där vi har en särskild organisation för måltider.
En ny upphandlingspokicy ska antas av Kommunfullmäktige. Där kommer vi att följa Miljöstyrningsrådets rekommendationer och kriterier. Jag hoppas på att det innebär att hänsyn kommer att kunna tas till djurskydd och hälsa som jag krävde i motionen som Kommunfullmäktige biföll häromåret och som ledde fram till den nya policyn.
Jag kommer också att kontrollera vilka företag vi handlar upp livsmedel från och hur upphandlingen är uppdelad. Beställer man varuslagen för sig eller i klump? Det är avgörande för om mindre lokala levernatörer kan var med och lämna anbud eller ej.

Inga kommentarer: