fredag 21 augusti 2009

Stoppa telemasten som stör Råö!

Det finns planer på att sätta upp en mobilmast på en fastighet i Kungsbacka som gränsar till ett planerat vindkraftsområde. Denna mast ger upphov till sådan strålning att den när den reflektras mot de vindkraftverk som planeras i området kommer att störa rymdobservatoriet Råö:s känsliga forskning. Detta kan naturligtvis inte accepteras! Som en självklar följd av att översiktsplanen för vindkraft när den antas kommer att utpeka området som en plats där vindkraft kan placeras borde man avvakta med att ge tillstånd till masten tlls dess Råö yttrat sig i ärendet.

Inga kommentarer: