torsdag 20 augusti 2009

Den nya influensan, ekonomin och skollagen

Hemlighetsmakeriet är stort här i Stockholm när SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) styrelse möts för att besluta om vem som ska stå för eventuella vaccinationer mot den "Nya influensan". Tidigare idag träffades partigrupperna inför beredningsmötena och så sent som då fanns ingen antydan om vartåt beslutet lutar. Ikväll hörde jag på nyheterna att det antagligen blir en konstnadsfri vaccinering, alltså att skattepengar betalar det hela.

Å andra sidan gavs det en information under förmiddagen om vad man tror om influensan. Intrycket man får är att det inte finns någon anledning att oroas. Riskgruppen är de under 20 år som dessutom är försvagade genom annan sjukdom. Effekterna/symptomen av en eventuell vaccination kanske är värre än att avstå och eventuellt drabbas av ett par veckors sjukdom.

Ja, vad vet man egentligen. Fick en bekräftelse på att det ser ljusare ut för kommunernas ekonomi, men precis som Kungsbacka är det ingen kommun som ännu kan släppa sparåtgärderna. Det är en kombination av små faktorer som gör att resultatet för 2008 och 2009 förväntas bli lite bättre än vad vi trott.

I morgon, fredag, får jag information och möjlighet att diskutera den nya skollagen som är ute på remiss. SKL:s yttrande representerar samtliga Sveriges kommuner och kan sägas ha en viss tyngd. Det är ett privilegium att tillhöra den krets som har möjlighet att påverka Svensk skola och hur den styrs. För tidigt än att säga vilka förändringar som blir resultatet av våra diskussioner. I september skall vårt yttrande vara klart och beslutat i beredningen för utbildningsfrågor först och sedan i styrelsen.

En lite deltalj är att det kritiserade förslaget att man inte ska kunna läsa upp betyg på KomVux innan man fyllt 25 föreslås tas bort, tack vare min och Maria Söderberg, Krokoms insats på dagens berdningsmöte, då SKL:s yttrande i frågan om vem som har rätt till KomVux och SärVux behandlades.

Inga kommentarer: