torsdag 13 augusti 2009

Nätverk som bygger nätverk

En förening har bildats "Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening" http://www.frillesasfiber.se vars syfte är att ge 150 fastighetsägare tillgång till bredband i ett område som inte anses vara "kommeriellt" intressant för de stora aktörerna. Kort och gott tar man saken i gna händer, precis som man gjorde förr när man bildade handelsföreningar, mejeriföreningar och så vidare. Det är ideella krafter och engagerade människor som får saker och ting att hända. Ett informellt möte med oss kommunpolitiker hölls idag där vi uttalsde vårt stöd och ambition att ställa oss bakom projektet. Inte ekonomiskt för det kan vi inte, vare sig av ekonomiska eller lagliga skäl. Tillgången till elektroniska motorvägar är ett starkt skäl för människor att bosätta sig utanför tätorten idag så att de kan jobba på distans och utnyttja de tjänster som mer och mer flyttas över till internetbaserad teknik.

BFA - Barnen Framför Allt är en adoptionsorganisation i Kungsbacka som inte bara sysslar med adoptioner, utan också undersöker möjligheterna att stödja adoptionsländerna och de barn som "lämnas kvar" med bistånd i form av utbildning. Före sommaren hade Kungsbacka besök från några av adoptionsländerna, bland annat Nepal. Besöket i Kungsbacka gjorde så starkt intryck hos några av besökarna att de nu planerar ett "Kungsbacka Center" i hemlandet. I min roll som kommunpolitiker är det ett nöje att hjälpa till att skapa det nätverk och koppla ihop engaerade människor i Kommunen som BFA behöver för att knyta kontaker mellan Nepal och Kungsbacka.

Inga kommentarer: