fredag 14 augusti 2009

Jämställt i Kungsbackapolitiken

I morgon lördag räkanar jag med att få bli citerad i lokaltidningen om hur jämställda partierna är i nämnderna. Slutsatsen är att de så kallade "hårda" nämnderna är överrepresenterade med män, medan de "mjuka" har flest kvinnor och även leds av kvinnor. Centerpartiet är här inget föredöme, tyvärr. Slutsatserna stämmer! Och självklart är det inte bra. Politikerns roll är att vara "medborgarorienterad" och inte "produktionsorienterad". Den insatte, erfarne och kunnige riskerar att bli en företrädare för verksamheten, snarare är en som företräder människorna gentemot densamma. Det är det första man måste tänka på, framförallt sedan man hållit på ett tag. det gäller säkert även mig själv.

Fast vad är det för fel på att vara engagerad, kunnig och intresserad? Är det inte dessa människor vi vill ha? Är det inte bäst att de fåtal förtroendevalda fritidspolitiker vi har får syssla med sådant de tycker om?

I vår IFO-nämnd sitter för Centerpartiet en person som engagerat sig starkt i jämställdhetsfrågor, kvinnofrids- och missbruksfrågor. Ofta är våld ett resultat av missbruk. Bristen på jämställdhet är en orsak till att det oftast är kvinnan som förtrycks. Vad är det för fel att en sådan som Marie lägger ner sin kraft där hon trivs bäst och gör mest nytta. Att stå emot de förlängda öppettiderna på krogarna har ju visat sig vara det enda rätta. Nu får de övriga försöka reda i vad de ställt till.

I vår Nämnd för Teknik sitter en erfaren "räv" som inte lägger fingrarna i mellan när det handlar om att säga vad tjänstemän gör rätt och fel, när det handlar om gatumiljöer, trafiksäkerhet (för barn framförallt), miljöfrågor inom avfall, vatten och avlopp. Att som okunnig och ointresserad sätta sig i en sådan nämnd skulle nog innebära att tjänstemännen lätt kan runda nämnden och medborgarintresset från politikens sida försvagas. Göran gör detta på ett föredömligt sätt och det river inte alltid ner applåder.

I nämnden för Kultur och Turism sitter en kvinna som har lång och gedigen erfarenhet av politik och föreningsarbete. Demokrati och öppenhet är det viktigaste verktyget politikern har för att försvara medborgarens rätt att komma till tals i besluten. Kulturell allätare, snarare än konstkännare, precis som 90 % av befolkningen i Kungsbacka. Att vara påläst och närvarande i beslutsprocessen är det få politiker i Kungsbacka som är på samma sätt som Kristina är.

Hur jag än vänder och vrider på vårt partis nomineringar av ledamöter och ersättare i nämnderna kan jag inte se vad vi har gjort fel och vad som skulle gjorts annorlunda. Självklart måste man ifrågasätta om det måste vara så som det är nu och generationsväxlingen inför nästa period ger möjlighet att förändra laget och det ska vi göra, säkert.

Visst är politiken fortfarande ojämställd. Framförallt saknas ungdomar, invandrare och låginkomsttagare i partierna.

Så vill vi inte ha det! Fram för ett annat genustänk och bättre jämställdhet i hela samhället. Politiken ska inte ligga steget efter, men det är tyvärr orfånkomligt att den blir en spegling av samhällets värderingar. Det är ju det som är själva poängen med att vara förtroendevald.

Inga kommentarer: