onsdag 5 augusti 2009

"S-nys" om bostadspolitiken - replik på insändarspalt

Centerpartiet vill bygga fler bostäder!
Johan Tolinsson (s) anklagar samarbetspartierna i alliansen för att stödja en bostadspolitik där det inte byggs hyresrätter och där bostadskön inte tas på allvar. Ingenting är mer felaktigt! Kungsbacka står inför en bostadsexpansion som saknar motstycke i vår historia. Det närmaste året planeras ett par tusen nya bostäder genom byggnation i Björkris, Kolla, Tölö Ängar och genom att förtäta befintliga områden i staden. Målet är att minst 30 % av dessa ska vara hyresrätter. Detta görs i en period av ekonomisk nedgång med osäkerhet på de finansiella marknaderna. Utöver det har Centerpartiet föreslagit att det kommunägda bostadsbolaget Eksta ska få ett utökat aktiekapital som stärker deras möjligheter att bygga hyresrätter och lokaler, på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, inte bara i Kungsbacka stad, utan i hela kommunen. Vi kan ta fram flera exempel på S-styrda kommuner med betydligt lägre bostadspolitiska ambitioner än vi har i Kungsbacka där Centerpartiet är med och driver på.

Inga kommentarer: