onsdag 19 augusti 2009

Mot bättre tider?

Sveriges Kommuner & Landsting (SKL) skriver i sitt veckobrev att skatteprognosen visar på ett underlag som är 3,5 miljarder bättre än de verkade bli i april. Prognosen för Kungsbacka i april blev ytterligare ett grundskott mot de redan dåliga prognoser vi baserat vår mycket återhållsamma budget på. Signalerna från SKL är glädjande, men innebär inte att hårt ansatta verksamheter kan andas ut. Omräknat för Kungsbacka innebär det att det åter finns en liten marginal för att hantera oförutsedda kostnader med. T.ex ett underskott till följd av ökat försörjningsstöd. När siffrorna slutligt räknats om för Kungsbacka vet vi vad det betyder i praktiken. Kanske innebär det att näsan åter hamnar över vattenytan och att den redan beslutade budgeten kommer att kunna hållas.

Nästa prognos kommer i oktober. Man måste nog avvakta tills dess innan man kan säga att det vänt.

Inga kommentarer: