måndag 17 augusti 2009

En snabbuss på morgonen - vilken bra start!

I morse invigdes den nya Onsalasnabben. 8 snabba turer mellan Mariedal och Hede Station morgon och eftermiddag, som förhoppningsvis med tiden ska få Onsalaborna att ställa bilen, åtmonstone några dagar i veckan. Vi får se hur den utvecklas. Idag var det dock tunnsått med resenärer. Vi får nog ge den några månader så kommer morgonpendlarna att upptäcka den. Den inbitne bilresenären behöver nog lite mer tid på sig för att ändra sina resvanor. I varje fall bjöd vi, kommunen, Vägverket och Västtrafik alla morgonpendlare vid Hede station på morgonfralla och MER. All lokal media var där och det är ju den bästa reklam man kan få. Satsningen på Onsalasnabben tror vi betyder att vi ger resenärerna precis de dom vill ha. Snabbare, tätare, tryggare, bekvämare resa till pendeltåget och sedan vidare till Göteborg. Att Hede Station bler mer av en knutpunkt för kollektivtrafikresandet tycker vi är bra. Tanken om "Kungsbacka Norra" lever.

Inga kommentarer: