torsdag 2 juli 2009

Och det gör Kb med

Ett av språkrören Maria Corneliusson tillkännager att partiet Kungsbackaborna inte är en filial till Sverigedemokraterna i Kungsbacka. Nä! Det trodde väl ingen, men väl ett substitut för sådana som eljest röstat på SD just i Kungsbacka. det som räknas är hur diskussionen förs i valstugan och på partimötena, inte taktiska manövrar i fullmäktige och stolta deklarationer på insändarspalt. Frånvaron av talespersoner för SD i Kungsbacka är påfallande, men faktum är att det enda partiet som hade invändnigar emot Kungsbackas mycket blygsamma flyktongmottagnaing var just Kungsbackaborna. Man kan konstatera att risken för en illa organiserad och dåligt förberedd flyktingmottagning var aningen överdriven, med tanke på tilströmningen. Eller hur Maria?! Nu gäller det de ensamkommande barnen. Alliansens företrädare i integrations- och flyktigfrågor (Fredrik federley, C) skriver till Kungsbacka och vädjar till oss att öka ansträngningarna. Det tycker jag vi borde kunna klara av.

1 kommentar:

Stephan Philipson sa...

Jag beklagar att Du Ola inte förstår skillnaden att analysera och lyfta olika frågor hur
obekväma de än må vara. Om du företräder betraktelsesättet att dina åsikter är de som skall lyftas fram och debatteras lägger vi grunden för en utveckling som varken du eller Kungsbackaborna önskar.
Jag har presenterat detta i de forum som vi har tillgång till . Personligen blir jag besviken på
dina förolämpningar om mina och Kungsbackabornas politiska inriktning.
Du må tycka vad du vill om din präktiga hållning. Men att inte våga lyfta fram frågor skapar kanske
grogrunden till utvecklingen i Fjärås som jag tror är din hemmaplan. Kanske är det så att Du bär ett
ansvar för denna tillväxt av extrema sympatier i denna del av Kungsbacka!