fredag 3 juli 2009

Nu fattas det bara att bussarna ska gå också!?

Nämnden för Individ & Familj beslutade tidigare i våras att ge EN krog PeterNiclas möjlighet att hålla öppet till 03.00 på natten. Krogen företräddes av den vältalige, juridiskt självlärde och energiske Tommy Rydfeldt. Med motivet att man vill sprida ut stängningstiderna för att minska koncentrationen av fulla, stökiga och våldsamma krogsäter vid en bestämd tid, 01.00 ville de på "försök" låta en krog hålla öppet längre. "De ville sprida våldet över dugnet" som min partikamrat Marie Andersson, kommenterade. Nu har det uppenbara skett. Lännstyrelsen i Halland har av konkurrensskäl överprövat IFO-nämndens beslut. En av krogarna, Mingel, har fått rätt att även de ha öppet till 03.00 och därmed är våldet koncentrerat igen till en ännu senare tidpunkt när man kan befara att den intagna alkoholmängden vida överstiger den vid ett-tiden konsumerade. Därmed lär väl problemet bli större och infalla senare på dygnet. Kanske är det ett led i Rydfeldts och Folkpartiets krav att ha en natt öppen akut i Kungsbacka att det ska finnas en större och mera hjälpbehövande grupp patienter som kan motivera en nattöppen akut. Det fattas bara att kravet kommer på kollektivtrafik till Åsa, Onsala och Kullavik så kroggästerna kan ta sig hem. Nu krävs det ett gott stycke mod av IFO-nämnden för att upphäva samtliga tillstånd att hålla öppet till 03.00 och återgå till hur det var innan. Ett mod som dessvärre överstiger mina förväntningar. Det handlar om pengar, knappast omtaken om kroggäster, boende eller något annat, att kunna servera alkohol till gäster som för länge sedan fått och betlalat för vad som är nyttigt för dem.

Inga kommentarer: