onsdag 3 juni 2009

Prisa klokt byggande

En dag med nya erfarenheter! Idag har jag praktiserat på lokalvård i Åsaskolan och närliggande förskolor. En nyttig erfarenhet! Nu diskuteras det möjligheten att göra besparingar genom att konkurrensutsätta delar av den. Kanske finns det en sådan möjlighet, men först borde man gå till botten med vad och hur. Det är Förskola & Grundskola, främst som vill pröva att lägga ut något område på "prov". Möjligt att det går att spara några kronor på det, men den största potentialen till att bli effektiv är, anser jag, att sätta sig ner tillsammans med kommunens lokalvårdare och fundera över vilka utrymmen som behöver städas mer, eller mindre, med vilken frekvens och på vilket sätt. Detta har påbörjats genom att man nu diskuterar en "minimi-nivå" med oss på Service. Då får skolan anledning att själva fundera över vilken städning som är nödvändig. Jag har under dagen på Åsaskolan sett utrymmen som knappt används. Hur ser jag det. Jo, tomma bokhyllor och skrivbord med arbetslampor vars elkablar fortfarande ligger hopbuntade och oinkopplade talar sitt tydliga språk. Ingen har någonsin (på över ett år) suttit på den stolen och använt den platsen. Arbetsplatser som inte behöver städas och som kanske aldrig hade behövts. Framförallt gäller det en del nybyggda personalutrymmen och jag har sett skollokaler som smutsas ner kontinuerligt och ganska mycket. Jag har sett lättstädade golv och det omvända. Allt detta skall städas lika mycket och lika ofta. Jag har sett golv, trösklar och mattor som gör städningen omständlig och fysiskt ansträngande (klinkergolv med fogar). Den arkitekt eller byggherre som uppför en byggnad som är energieffektiv, lätt att underhålla och städa, samtidigt som de erbjuder god funktionalitet för den verksamhet de är avsedd för borde få vårt arkitekturpris. Gärna då 10-15 år efter den har invigts, skavankerna börjar komma och designen börjar bli lite "out of date". Man borde kanske inrätta ett sådant pris? "Bygghållbartpriset".
En annan sak man lägger märke till är de i personalen (företrädelsevis chefer) som bevärdigar "oss lokalvårdare" med en blick och vilka som låtsas som man inte fanns. En reflektion: Jag kommer dit som "ny". Den som ser mig kanske nickar eller hälsar just för att jag är ny. Men tittar man bort missar man att den "nye" kanske är någon man i ett annat sammnhang skulle ha behandlat helt annorlunda. En nyttig erfarenhet det med!

Inga kommentarer: