torsdag 4 juni 2009

Undergrävande verksa(m)het?!

Häromdagen fick jag via kontakter med Nätverket för Vindkraft i Kungsbacka veta att riksdagsledamoten Marianne Kierkemman (m) , Särö, tänker sig att via forskningsministern, Lars Leijonborg (Fp) skapa ytterligare en skydszon runt Råö, utöver den som nu kommer att föreslås i översiktsplanen, där det också föreslås att Råö inte kommer att hörammas i etableringsfrågor utan för 1,5 milszonen. Det hela måste vara ett utslag av ovilja att från hennes sida följa det egna partiets linje att ställa om till hållbara energilösningar, med förevändningen att hon vill skydda viss forskning från vindkraftverkens störningar. Om hon menar allvar med detta och verkligen får fram ett sådant initiativ kommer jag med alla till buds stående medel och kontakter i departementen att försöka stoppa det. Kan man inte bedriva sin verksamhet utan att lägga en död hand över vindkraftsetableringar i Kungsbacka är det dags att packa flyttlådorna och dra norröver för Råös del och söka skydd någon annan stans.

Inga kommentarer: