fredag 29 maj 2009

Rovdjurspolitik

Oj! Det låter nästan som en valkampanj från Kungsbackaborna. Nej, skämt åsido! Det är vad som presenterades idag av Andreas Carlgren. En besvärlig fråga med mycket känslor och motsättning mellan stad och land. Det är nu möjligt för Länsstyrelser och fatta beslut om skydds- och regleringsjakt på exempelvis varg. Besluten som angår människor (och djur) fattas lokalt i Halmstad eller Falun istället för Stockholm och Bryssel. Det blir inte mer synd om vargen. Det är det redan. Den stam vi har är degenererad efter många års inavel och vi kommer att få en livskraftig rovdjursstam där den hör hemma.

Inga kommentarer: