tisdag 26 maj 2009

Svinaktig djurhållning

I slutet av förra mandatperioden motionerade undertecknad om att Kungsbackas upphandling av livsmedel skulle utformas så att vi ställde lika höga krav på djurhållning och hälsa som vi i vår övriga myndighetsutövning (inom t.ex MIljö & Hälsa) ställer på det Svenska lantbruket, när vi handlar upp livsmedel. Motionen bifölls av enigt KF och en ny upphandlingspolicy utarbetas som ska ta hänsyn till detta och andra aspekter. Jag utgår ifrån att vi när vi antar policyn i Kommunfullmäktige i höst kommer att ha upphandlingsregler som hindrar oss från att köpa kött från djurhållare som exempelvis de danska som förekommit i nyhetsinslagen idag. Om det är kännetecknande för all djurhållning i det landet ska vi nog låta vara osagt. Vi kan aldrig välja bort ett annat lands livsmedel till förmån för Svenskt. Däremot kan vi ställa likvärdiga kvalitetskrav och då ingår djurhållning och hälsa, liksom kvalité och krav på exempelvis certifierad ekologisk odling eller uppfödning. Med en distributionscentral kommer vi att skapa likvärdiga villkor för små och stora leverantörer för att på det sättet "gynna" närproducerat i större utsträckning, genom att de slipper leverera små kvantiteter till många olika ställen, utan bara behöver leverera till ett - kommunens (upphandlade?) distributionscentral.

Inga kommentarer: