tisdag 26 maj 2009

Rondellinlägg

Madelene Nordström är en hängiven Fp-politiker som bestämt sig för att det ska bli en rondell mellan Badhusparken, Statshuset och Resecentrums utfart. Hon må ha rätt i att det inte är en oproblematisk korsning. Står man på fel ställe får man vänta länge och därför borde man som trafikant försöka undvika att hamna i den situationen. Det är inget ovanligt i stadskärnor att man måste vänta i korsningar (ibland flera minuter), men det är klart i Kungsbacka ska trafiken flyta, och det är ofta viktigare att kosta på biltrafiken, även i tider av ekonomisk åtstramning. Så många år sedan var det inte sedan Varbergsvägen ändrade sin angreppsvinkel mot järnvägsviadukten, så vi fick en statspark som kopplades mot innerstaden. Minns debatten om träden som skulle sågas ner och varför det var viktigt att INTE ändra Göteborgsvägen och Kungsgatans sträckning då. Är det någon som inte gillar resultatet? Många fler skäl finns att fundra över genomfartstrafiken. Tölö tvärled skulle kanske kunna avlasta, men någon sådan förändring har vi inte märkt här. Två nya parkeringshus planeras i Valand och längs Sjöallén. Man planerar bostäder, handel och kontor i "Väster om ån" projektet. Detta kommer att påverka trafikföringen genom innerstan. Dessutom kommer vi att besluta om tillbyggt stadshus, förr eller senare. Visserligen gillar inte Madelenes partikamrater det, men jag tycker att det vore lämpligt att diksutera utformningen av den aktuella korsningen i samband med att det ändå tas fram en planstudie för stadshusprojektet. Det har Fp sagt nej till! Trafikfrågorna i innerstaden måste lösas i ett större sammanhang och hänsyn tas till gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer, i minst lika hög utsträckning som Madelenes bilåkande Facebookkompisar.

Inga kommentarer: