tisdag 26 maj 2009

Onsalavägen

Bare EN grej till idag, sen ska jag vara tyst! Det har framställts som om Vägverket tagit fram ett alternativ till sträckan Rösan - Forsbäck (Stoppet) i en ny utredning för (Stoppet) Forsbäck - E6. Ingenting kan vara mer felaktigt! Den aktuella utredningen är tydlig med att den avser just en fortsättning på etappen Rösan - Forsbäck. Ett projekt som jag hoppas realiseras så snart som möjligt. Ju tidigare det görs, desto förr får vi en förbifart även väster om Forsbäck och Oskarsberg mot E6 och Onsalamotet. Så blir alla nöjda, utom dom som inte vill ha någon utbyggnad av väg 940 alls. Men först skall Vägverket göra ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder som Centerpartiet motionerat om. Just nu händer det mer i denna fråga än det gjort på 50 år. Det känns häftigt att vara med om det, även om det hade känts bra att vara mer delaktig i beslutsfattandet och därmed bättre informerad.

Inga kommentarer: