onsdag 13 maj 2009

Full tid - Bra match!

Två dagars budgetmöte. En positiv överraskning. Det blev en bra och saklig debatt med bra beslut utan överraskningar. Trots det aldrig tråkigt. Nu är det 7 månader kvar tills beslutet skall träda i kraft 2010 och mot bakgrund av dagens nyhet: Att Sveriges kommuner och landsting kommer att gå med 3000 miljoner förlust 2009 så finns det anledning att oroas - och hoppas. Nu måste vi fundera över 2009 och vi får en värdemätare omgående på prognosernas trovärdighet jämfört med lokala förhållanden i Kungsbacka. Slår prognoserna in. Kommer det att saknas 126 miljoner. Blir det ett förlustår? Behövs anpassningarna?
Det största dramatiken förståss kring hur "piratpartiet" Kungssbackaborna skulle agera. Men ingen dramatik. Även de anslöt sig till den breda alliansen och enda "avvikarna" blev Spi, Mp och V.
Nu blev det lite debatt istället kring målet att 25 % av livsmedlen skall vara ekologiskt samt stimulansbidraget på 1 miljon. Lyckligtvis blev inte heller det någon kioskvältare. Det hade varit tråkigt om en större minoritet hade ställt sig tveksamma till detta och gått i otakt med den positiva utveckling som är. Där vi nus ser att vi gått från 0 % till dryga 10 på något år. Nu begränsade det sig till en handfull ledamöter och klartecken att jobba vidare oförtrutet. Kom ihåg att målet är att till 25 % och inte 100.
I morgon torsdag är det Näringslivsfrukost och dags att sätta nya mål för näringslivsarbetet i Kungsbacka. Att klättra med 73 placeringar är enastående gott betyg från det begränsade urval som svarat på Svenskt Näringslivs uppmärksammade undersökningar och därmed en värdemätare på att vi gör något bra och att vi iakttar ett trendbrott. Bra kan bli ännu bättre!
Kent Johansson från VG-region och EU:s Regionkommitté kommer till Kungsbacka igen med tåget klockan 9.00. Besöket syftar till att äntligen ge honom tillfälle att träffa elever och lärare på Elof Lindälvs fordonsprogram och få ta del av ECT programmet som pågår för fullt. Kent är andranman på Centerpartiets valsedel till Europapalamentet med rejäla chanser att bli vald. Kent är den kandidat jag stödjer. Västsverige behöver bättre representation i EU och Kent har under kampanjen visat att han väl representerar Halland och Västra Götaland.

Inga kommentarer: