lördag 4 april 2009

Ta bladet fån munnen om Tjolöholm

Två tunga Västsvenska regionpolitiker, Kent Johansson, regionråd i Västra Götaland och Göran Karlsson, ordförande i Region Halland besökte Tjolöholms slott den 3 april. Tillsammans med de lokala Centerpartisterna, Maria Andersson, Fredrik Hansson och Ola Johansson, samt VD:n, Maria Sidén diskuterade de Tjolöholm, visionen och regionen. Alla var överens om att vi med regionen, i det här fallet menar såväl Halland som Västra Götaland. Hela Västsverige ska marknadsföras och paketeras i samverkan. Turisterna bryr sig inte om var länsgränserna går.

Region Halland har redan beslutat stödja verksamheten ekonomiskt, men det förutsätter förstås att Kungsbacka kommun vill göra det, säger Göran Karlsson. Tillsammans med Västra Götaland vill de samarbeta för att lyfta fram Tjolöholm i turismsamarbetet, exempelvis via Göteborg Plus, en internationellt inriktad internetbokning för Göteborgsturismen. Kent Johansson konstaterar nöjt att Tjolöholm redan idag har ett utbyte med Läckö slott utanför Lidköping. Nordiska akvarellmuseet på Tjörn är ett annat exempel på när en stabil och långsiktig ägare inte behöver begränsa möjligheterna att utveckla verksamheten. Här har stiftelsen en styrelse som inte domineras av politiker, utan av personer från hela Norden med mycket erfarenhet och stort kontaktnät.
Det är dags för Kungsbacka att klargöra sina avsikter med Tjolöholm och ta bladet från munnen när det gäller huvudmannaskapet. De båda regionråden var överens om att vare sig Halland eller Västra Götaland har för avsikt att gå in som ägare. Frågan om vem som äger slottet är underordnad intresset hos huvudmannen/ägaren att driva och utveckla verksamheten. Någon annan ägare än Kungsbacka är knappast aktuell i nuläget. Visionsarbetet som stiftelsen genomfört är en god grund att arbeta vidare från, även om möjligheterna i rådande ekonomiska läge att öka anslaget till driften är begränsat. Personal, ledning och stiftelse har visat att Tjolöholm kan erbjuda kulturaktiviteter som är lönsamma och att målet att göra Tjolöholm till en lokal, västsvensk, nationell och internationell angelägenhet finns inom räckhåll. Kent Johansson som bor i Skara och normalt turistar i hustruns hemtrakter på Öland lovade återkomma till Tjolöholm, snarast efter Europaparlamentsvalet, dit han kandiderar som andranamn på Centerpartiets valsedel.

Inga kommentarer: